top of page

Takk for hjelpen til DNB!

2016/17 ble året Torshovkorpset måtte forlate sin bastion gjennom mer enn 40 år, Torshov skole .

Eiendomsmassen skulle omreguleres, og vi måtte ut...

I forbindelse med flyttingen til nye lokaler og en ny øvingshverdag søkte vi DNB Sparebankstiftelsen om støtte til

tilrettelegging av de nye lokalene. Søknaden omfattet også et bidrag til sterkt tiltrengt oppgradering av korpsets uniformer.

Og vi fikk ja til begge deler!

Flyttingen har vært/er en stor overgang for alle musikanter og instruktører.

Det økonomiske bidraget vi fikk fra DNB var våren 2017 brukt opp og vi kan vel si at uten disse midlene

ville vi hatt en helt annen hverdag å forholde oss til enn den vi har i dag.

Nå er vårt nye tilholdssted i Holtsgate (fremdeles på Torshov) så godt tilrettelagt som vi kan få til og det fungerer fint for oss alle!

Vi er klare for nye oppdrag, messing og uniformer er blankpusset og konserthøsten ser lovende ut!

Takk for hjelpen!​

bottom of page